Zune 2.1.888.0

Zune 2.1.888.0

Microsoft – 270,5MB – Freeware –
ra khỏi 18 phiếu
5 Stars User Rating
Có được âm nhạc với một đăng ký Zune Pass hoặc mua cá nhân bài hát và album.

Tổng quan

Zune là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.916 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Zune là 4.8.2345, phát hành vào ngày 11/03/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.8.2345, được sử dụng bởi 93 % trong tất cả các cài đặt.

Zune đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 270,5MB.

Người sử dụng của Zune đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Zune!

Cài đặt

người sử dụng 1.916 UpdateStar có Zune cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản